Helle Bjørnebo Neidhardt

Arbejdsmetoder

Naturen, livets forgængelighed og tingenes forfald er begreber, som optager mig meget og temaer, som ofte går igen i mine værker.
 
Når jeg bevæger mig rundt i et forladt og ubeboet hus, bliver jeg altid grebet af en form for melankoli og andægtighed. Det er smukt, når det støvede lys filtreres gennem flere lag gardiner og lander på et slidt linoleumsgulv. Når en verden af ukendte og glemte indtryk åbenbarer sig, kan man kun fascineres ved tanken om de historier, som rummene kunne fortælle.
 
Jeg bruger mine fotos fra de forladte huse, jeg besøger, som en registrering, bevaring og dokumentation. Med registreringen ønsker jeg at fastholde og dokumentere den virkelighed, der endnu står tilbage.
  
Som udgangspunkt har jeg én enkelt regel i min arbejdsproces. Fotoet skal gengive den virkelighed, jeg så da jeg tog billedet. Derfor er mine fotos som oftest ubearbejdede, og der er ikke manipuleret med opstilling, farve, lys eller beskæring.
 
Jeg arbejder med at få fotografiet til at være æstetisk, afklaret i form og grafiske linjer og samtidig være et værk, som beskueren kontinuerligt kan finde nyt i.
 
Velkommen til min verden af billeder.
 
 "Haralds hus", Kunstnernes Sommerudstilling 2017
 
 
Uddannelse:
  • Århus Kunstakademi 2015-2019
 Medlemsskaber: