Helle Bjørnebo Neidhardt

Fugl 2022

"På vej" antaget på Fugl 2022, Johannes Larsen Museet